home staging

PRZED PO
MASZ TYLKO JEDNĄ SZANSĘ ZROBIĆ PIERWSZE WRAŻENIE, A KLIENCI DECYDUJĄ W CIĄGU PIERWSZYCH 60 sek. CZY KUPIĄ TWOJĄ NIERUCHOMOŚĆ,WYKORZYSTAJ TO! Zależy Ci na szybkiej sprzedaży lub wynajmie nieruchomości? Chcesz uzyskać maksymalną cenę za swoją nieruchomość? Jeżeli tak nasza oferta home stagingu skierowana jest właśnie do Ciebie! FAKTY: Inwestycja w usługę Home Stagingu jest zawsze niższa, niż pierwsza obniżka ceny nieruchomości! Nieruchomości sprzedają się 30% szybciej po przeprowadzeniu Home Stagingu! Czym jest home staging? Home staging polega na przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży bądź do wynajmu. Celem takiego przygotowania jest zainteresowanie jak największej liczby oglądających nieruchomość, a przez to przyspieszenie sprzedaży lub wynajmu za możliwie najwyższą cenę. Techniki home stagingu opierają się na zasadach profesjonalnego marketingu nieruchmości, których zastosowanie zmienia charakter nieruchomości z "do mieszkania" na "do sprzedania". Nieruchomość przygotowana do sprzedaży (wynajmu) staje się produktem atrakcyjniejszym dla nabywców. Badania rynkowe wskazują skuteczność w skróceniu czasu sprzedaży (przeciętnie o 40%) a także w zwiększeniu realnej wartości nieruchomości (z badań Barbary Schwarz, światowej pionierki home stagingu po jego zastosowaniu oferowana cena zakupu rośnie przeciętnie o 10%). Jednym z podstawowych założeń home stagingu jest działanie niskokosztowe.
'