zasady współpracy

ETAP I – koncepcja - analiza życzeń klienta - projekt koncepcyjny na rzutach – układ pomieszczeń - funkcja - wyburzenia ścianek istniejących, dodanie nowych - układ mebli w pomieszczeniach, ogólna kolorystyka i materiały wykończeniowych (płytki, drewno, i inne) ETAP II - dopracowanie koncepcji - uszczegółowienie koncepcji pomieszczeń - określenie stylu i charakteru wnętrz - propozycje kolorystyki. - dobór mebli katalogowych lub propozycje mebli autorskich - do uzgodnienia - koncepcja oświetlenia oraz dobór opraw - szczegółowy dobór materiałów wykończeniowych, określenie ich zastosowania. - propozycja detali wykończeniowych - projekt stałych elementów zabudowy(wnęki, ścianki, podwieszenia) - propozycja detali dekoracyjnych – np. obrazy (fotografie), rzeźby, donice i zieleń we wnętrzu, i inne elementy wolnostojące - projekt aranżacji okien ETAP III - projekt wykonawczy - szczegóły indywidualnie projektowanych elementów przestrzennych (parametry mebli nietypowych i elementów zabudowy stolarskiej) - wizualizacja przestrzenna projektu
'